کد مطلب : 40872 تاریخ مطلب : 1398/05/23

ثبت فعالين تجاري و اصناف در سامانه تجارت اصناف

اعلام شبکه مطمئن کالاي اساسي

راهنماي فعالين تجاري اصناف.pdfعضو محترم ،پيرو نامه 62/98/5940 _1398/05/28 اتاق اصناف مرکز استان مرکزي مبني بر تعيين اعلام شبکه مطمئن کالاهاي اساسي و با توجه به ضرورت آمادگي براي اجراي طرح رصد توزيع هدفمند کالاي اساسي مقتضي است با قيد فوريت نسبت به بروز زساني و تکميل اطلاعات واحدهاي صنفي متقاضي در سامانه ايرانيان اصناف با در نظر گرفتن پراکنش جغرافيايي و از لحاظ پوشش کليه رسته فعاليتهاي مرتبط با کالاي اساسي به ترتيب اولويت واحدهاي مجهز به دستگاه پوز اقدام فرمائيد .

دريافت فايل PDF
نیمتا روزنامه های صبح کشور