کد مطلب : 65077 تاریخ مطلب : 1399/04/23

ثبت نام در سامانه کارا جهت رسته هاي ماساژ و خرازي

فراهم شدن امکان ثبت نام براي افراد صنفي خويش فرما و فاقد بيمه در سامانه کارا

پيرو نامه شماره 3318/07/62/99 مورخ 26/3/99رسته هاي خرازي و ماساژ از جمله مشاغل آسيب ديده از شيوع کرونا مي باشد مقتضي است با توجه به فراهم شدن امکان ثبت نام براي افراد صنفي خويش فرما و فاقد بيمه در سامانه کارا نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور جهت دريافت تسهيلات اقدام فرماييد .

مهلت ثبت نام تا پايان تير ماه مي باشد .

شايان ذکر است مبلغ تسهيلات براي رسته خرازي 12.000.000 تومان و رسته ماساژ 16.000.000 تومان مي باشد .

نشاني سامانه کارا https://kara.mcls.gov.ir/Home/Main_Header

نیمتا روزنامه های صبح کشور