کد مطلب : 75081 تاریخ مطلب : 1401/03/30

آموزش نحوه دريافت و الصاق بار کد دو بعدي

دريافت بار کد دو بعدي از طريق درج کد ملي در سايت ايرانيان اصناف الزامي است .مسئوليت عدم الصاق با صاحب پروانه است .

قابل توجه صنوف و کسبه محترم:

متصديان واحدهاي صنفي موظف هستند بارکد نظارت مردمي را دريافت کرده و پرينت آن را در پشت شيشه واحد صنفي خود نصب نمايند.

در صورت عدم نصب بارکد نظارت مردمي ، واحد صنفي پلمپ خواهد شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور