کد مطلب : 27595 تاریخ مطلب : 1397/04/11

شرايط و تعرفه هاي بيمه سامان

شرايط و تعرفه هاي بيمه سامان جهت بيمه تکميلي

حسب تقاضاي مکرر اعضاي محترم اتحاديه صنف لوازم بهداشتي آرايشي و رسته هاي تحت پوشش اراک اين اتحاديه طي جلسات مکرر با اعضا هيئت مديره و شرکت هاي بيمه موفق به مکاتبه با بيمه سامان شد .در اين راستا نسبت به اطلاع رساني اعضا شرايط و تعرفه هاي بيمه مذکور بشرح ذيل مي باشد.

bime.pdf
دريافت فايل PDF
نیمتا روزنامه های صبح کشور