کد مطلب : 40822 تاریخ مطلب : 1398/05/08

تغيير در روند مراحل ثبت نام الکترونيکي پروانه کسب

ايجاد تغيير در ثبت نام پروانه کسب الکترونيکي

متقاضيان صدور ،تغيير و تمديد پروانه کسب خواهشمند است از اين پس طبق راهنمايي ذيل نسبت به ثبت نام الکترونيکي پروانه کسب اقدام فرمائيد :

دريافت فايل PDF
نیمتا روزنامه های صبح کشور