کد مطلب : 65200 تاریخ مطلب : 1399/05/13

ثبت اطلاعات اصناف در سامانه سلامت

الزام دريافت و نصب کد رهگيري

همانطور که مستحضريد اهتمام و همدلي دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي مردم نهاد در راستاي رعايت پروتکل هاي بهداشتي به منظور کنترل بيماري کوويد 19 از اهميت بالايي برخور دار مي باشد. ضمن تشکر از همراهي اعضاي محترم اتحاديه در مراحل اوليه کنترل اين بيماري و با توجه به ضرورت اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي الزامات سلامت محيط وکار، ضمن حمايت از فعاليت اصناف و صنايع با اولويت صيانت از سلامت کارکنان و مشتريان، مجددا تاکيد مي گردد, لازم است کليه اصناف و کارگاه هاي صنفي، ضمن ثبت نام در سامانه به آدرس https://salamat.gov.ir و ثبت اطلاعات مربوط به واحد کاري، نوع فعاليت و اطلاعات تماس (برابر راهنما) کد رهگيري واحد صنفي يا کارگاهي خود را دريافت و در معرض ديد عموم نصب نمايند.

شايان ذکر است عدم ثبت نام و دريافت کد رهگيري و نصب آن تخلف محسوب مي گردد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور