کد مطلب : 27634 تاریخ مطلب : 1397/04/20

طرح بيمه سامان جهت عقد قرارداد بيمه تکميلي

جزييات نحوه اجراي بيمه تکميلي

با توجه به تقاضاي اعضاي اتحاديه صنف لوازم بهداشتي آرايشي و رسته هاي تحت پوشش اراک و نياز سنجي اعضاي هيئت مديره و کميسيون آموزش و فني همچنين بررسي هاي انجام شده طي جلسه مورخ 1397/04/11 طرح سه مبني بر پرداخت ماهيانه براي هر نفر مبلغ 500.000 ريال و سالانه 6.000.000 ريال که طي دو مرحله 50 درصد بصورت نقد قسط اوليه و 50 درصد مابقي پنج ماه بعد از تاريخ قرارداد طي يک فقره چک پرداخت شود .پوشش هاي ديگر به دلخواه هر عضو مي باشد و مي توانند بصورت اختياري انتخاب نمايند انتظار استفاده از بيمه تکميلي طبق توافق 3 ماه مي باشد.

درصورت قبول شرايط فوق جهت تکميل اطلاعات افراد تحت تکفل و شماره شبا با اتحاديه تماس بگيريد يا حضوري به اتحاديه مراجعه فرمائيد.

دريافت فايل PDF
نیمتا روزنامه های صبح کشور