کد مطلب : 43299 تاریخ مطلب : 1398/10/02

مهار مقاومت ميکروبي

پيام هاي آموزشي جهت مهار مقاومت ميکروبي

پيام هاي آموزشي جهت مهار مقاومت ميکروبي

 • تامل کنيد! دوباره فکر کنيد! به پزشک مراجعه کنيد!
 • از درمان خودسرانه با آنتيبيوتيک خودداري نماييد!
 • استفاده نامناسب از آنتيبيوتيکها خسارات زيادي به بار مياورد!
 • در مصرف آنتيبيوتيکها احتياط کنيد! بگذاريد آنتيبيوتيکها همچنان اثربخش باشند!
 • هرگز آنتيبيوتيکها را بدون تجويز پزشک مصرف نکنيد!
 • مصرف صحيح و به جاي آنتيبيوتيکها يک مسئوليت همگاني است! همه در اين مسئوليت صحيح هستيم!
 • با سلامتي خود شوخي نکنيد!
 • وقتي که بهطور مکرر و نابجا از آنتيبيوتيک استفاده ميکنيم، عامل افزايش مقاومت در باکتريها ميشويم که يکي از بزرگترين عوامل تهديدکننده سلامت در جهان است.
 • آنتيبيوتيکهاي باقيمانده در منزل را در اختيار ساير اعضاي خانواده قرار ندهيد.
 • براي مصرف آنتيبيوتيک همواره از راهنمايي يک پزشک سود جوييد!
 • مصرف بيشتر آنتيبيوتيک=خسارت بزرگتر
 • با مصرف کمتر آنتيبيوتيک به اثربخشي بيشتر آن کمک کنيم!
 • شستشوي دست؛ خط مقدم دفاعي بر عليه گسترش باکتريها است!
 • در صورت تداوم و گسترش مقاومت ميکروبها در برابر آنتيبيوتيک، اجتماع با خطر فزاينده عفونتهاي رايج روبرو خواهد شد که درماني براي آنها وجود ندارد.
 • آنتيبيوتيکها قادر به درمان همه انواع عفونت نيستند. آنتيبيوتيکها قادر به درمان سرماخوردگي، سردرد يا آنفلوانزا نيستند.
 • تک تک افراد بايد نقش خود را در کمک به کاهش مقاومت آنتيبيوتيکي ايفا نمايند.
 • استفاده صحيح و به جا از آنتيبيوتيکها يک مسئوليت همگاني است.
 • آنتيبيوتيکها مسکن نيستند. آنها قادر به درمان همه انواع بيماريها نيستند.
 • براي درمان گلودرد، سردرد و يا احساس ضعف نبايد از آنتيبيوتيک استفاده نمود.
 • آلودگي و ابتلا به عوامل بيماريهاي مقاوم در برابر آنتيبيوتيک منجر به اقامت طولانيتر در بيمارستان، هزينههاي سنگينتر درمان و در برخي موارد مرگ ميگردد.
 • هيچ آنتيبيوتيک جديدي در دنيا در دست توليد نيست.
 • آنتيبيوتيکها در حال از دست دادن اثربخشي خود هستند.
 • موضوع سلامتي شوخيبردار نيست.
 • بگذاريم با مصرف محتاطانه آنتيبيوتيکهاي موجود اثربخشي آنها به مدت طولانيتري حفظ شود.

  پيام هاي آموزشي جهت مهار مقاومت ميکروبي

 • همواره خانواده خود را واکسينه نماييد. واکسن ساليانه آنفلوانزا را فراموش نکنيد.
 • با اقدام و پيشگيري مناسب امروز از آينده خود محافظت نماييد.
 • اگر جلوي استفاده نامناسب از آنتيبيوتيک را نگيريم به مقاومت ميکروبها در برابر آنها دامن زدهايم که يکي از بزرگترين تهديدها بر عليه بهداشت و سلامت جهاني است.
 • با شستشوي منظم دست با آب و صابون ميتوان از گسترش عفونتها جلوگيري نمود.
 • آنتيبيوتيکها را فقط بر اساس تجويز پزشک مصرف نماييد.
 • استفاده نابجا از آنتيبيوتيکها را متوقف نماييد. استفاده غلط از آنتيبيوتيکها مسئول مقاوم شدن ميکروبها در مقابل درمان است که امروزه يکي از بزرگترين مخاطرات سلامتي در سطح جهان محسوب ميشود.
 • براي محافظت از آينده، امروز اقدام نماييد.
 • اگر امروز سراغ حل مشکل مقاومت ميکروبها در مقابل آنتيبيوتيکها نرويم بايد منتظر وقوع مرگ ساليانه ده ميليون نفر در سراسر جهان و هزينهاي بالغ بر ده تريليون دلار آمريکا جهت هزينههاي درمان اين بيماران در سال 2050 ميلادي در سطح جهان باشيم.
نیمتا روزنامه های صبح کشور