کد مطلب : 49512 تاریخ مطلب : 1398/12/03

انتقال اتحاديه صنف به مکان جديد ساختمان اصناف

اتحاديه صنف لوازم آرايشي و رسته تحت پوشش شهرستان اراک

اعضاي محترم : دفتر اتحاديه به ساختمان جديد اتاق اصناف واقع در انتهاي هپکو روبروي پمپ گاز تاکسيراني طبقه پنجم واحد 501 انتقال يافت .33420505
نیمتا روزنامه های صبح کشور