کد مطلب : 66615 تاریخ مطلب : 1399/08/21

امکان صدور پروانه کسب هاي عمده فروشي در رسته هاي آرايشي ، بهداشتي و پزشکي

امکان صدور پروانه کسب هاي عمده فروشي در رسته هاي آرايشي ، بهداشتي و پزشکي

??????اعضاي محترم اتحاديه با سلام و احترام
با استناد به نامه شماره 19307/102 مورخ 24/04/1399 سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص مصوبات سومين جلسه کميسيون نظارت بر اصناف مورخ 19/04/1399 بند 6 صورتجلسه مذکور جهت اطلاع و اقدام لازم بحضورتان اعلام مي گردد:
پيشنهاد رسته و ضوابط اختصاصي و حق عضويت ساليانه اتحاديه ي صنف لوازم آرايشي و رسته هاي تحت پوشش (عمده فروشي وسايل 99/04/19 پزشکي مصرفي،خرده فروشي مواد مصرفي و لوازم دندانپزشکي،عمده فروشي لوازم و تجهيزات دندانپزشکي،عمده فروشي لوازم و تجهيزات پزشکي جراحي بيمارستاني و کفش هاي طبي،عمده فروشي کالاهاي پزشکي به جز ارتوپدي به صورت حق العمل،عمده فروشي لوازم آرايشي و بهداشتي،عمده فروشي مواد پاك کننده بهداشتي،عمده فروشي مواد آرايشي و بهداشتي) مطرح که پس از بحث و تبادل نظر و به استناد بند الف ماده 49بند (الف) ماده 30،بند (ج) ماده 37و ماده 11آئين نامه اجرايي ماده 12ق.ن.ص رسته هاي پيشنهادي به همراه ضوابط صدور پروانه کسب به شرح ذيل تصويب و بحضورتان اعلام مي گردد

نیمتا روزنامه های صبح کشور